Status evakuering og veger per 30/1 kl.

Vi har hatt møte med NGI, NVE, Politiet og Vegvesen nå på formiddagen. Status er:

Evakuering beboere: Det foretas en fysisk vurdering av fareområdene på Ramberg og i Skjelfjord nå straks, resultat av dette meldes politiet, som avgjør hvorvidt evakueringen opprettholdes. Kommunen får beskjed, og vil informere de berørte så snart vi har fått slik melding. Vi regner med at dette skal være avklart i løpet av dagen (før det blir mørkt).

Politiet har varslet at de vil ha et møte kl. 14.00, og at vi får ny beskjed fra de etter det.

 

Veger: Vegvesenet rydder FV til Myrland, Vikten og Nusfjord. Info her kommer fra vegvesenet på deres sider. 

Vegen til Sund er åpen.

Vegen til Skjelfjord åpnes for at NGI og NVE skal kunne gjøre sine vurderinger. Etter det vil det bli vurdert åpning, følg med på vegvesenets side. I følge vegvesenet vil de fortsette på Krystad så snart det er ferdige i Skjelfjord.

E10 er åpen unntatt Vareide - Kilan. Her blir det ikke åpna foreløpig, ny vurdering planlegges senere mens det enda er lyst.

I samarbeid med Moskenes kommune settes det opp båtrute fra Reine til Ballstad, avgang kl. 15.00, der vi i utgangspunktet planlegger at den går innom Sund almenningskai (ca 15.30), og Nusfjord hvis det er behov.

Retur fra Ballstad planlegges kl. 17.15.

 

Hjemmetjenesten følger opp sine klienter. 

Vi får også melding om flere som ønsker hjelp til å måke snø, ber om at naboer og unge/friske naboer hjelper hverandre i så stor grad som mulig.

Kommunen nås på 76052201 eller 91335875

 

Erling Sandnes

Rådmann