Fiskerikommunen Flakstad - Flakstad kommune

Viktig melding

Fiskerikommunen Flakstad

Flakstad er en av landets mest typiske kystfiskekommuner, og mesteparten av befolkningen har tradisjonelt bodd i de fem fiskeværene Napp, Nusfjord, Ramberg, Fredvang og Sund. I tillegg er det noe konsentrert bosetting rundt havna på Mølnarodden.

Fiskeflåten i kommunen består av relativt små og moderne fartøy som leverer fangsten fersk til de lokale fiskebrukene. Dette ivaretar en stolt tradisjon og tar hensyn til kvalitet, fiskebestander og økologi. Tradisjonelle næringer må videreutvikles, og Flakstad trenger enda flere unge som vil satse på moderne og miljøvennlig kystfiskeri fremover.

Strukturen med mange små fiskevær og mange mottaksanlegg har vært et fortrinn som har gitt nærhet som er viktig særlig for de fiskefartøyene, og dette har bidratt til at Flakstad har hatt en aktiv kystfiskeflåte med mange heimefartøy og også mange ”fremmedbåter” om vintrene. Antall fiskefartøy har de siste årene ligget rundt 100 i Flakstad, og antallet profesjonelle yrkesfiskere (blad B) har ligget mellom 145-150. I tillegg er det mange som har egen båt og driver et aktivt fritidsfiske.

Flakstad er en liten kommune, men har mange fiskeribedrifter. Totalt er det 7 bedrifter i Flakstad med kjøper-tillatelser registrert hos Fiskeridirektoratet. 5 av disse er mottaksbedrifter for kvitfisk, to produserer tørrfisk og en er selvtilvirker av fisk. I tillegg er det en bedrift med kjøpetillatelse i Vestvågøy som også har anlegg i Flakstad.  

Salg av torskekvoter har svekket hovednæringen i Flakstad, og har medført pessimisme og fraflytting. Kommunen tatt tak i utfordringene og gjennom en prosess med omstilling og nyskaping. Flere fiskeskippere har skiftet ut eldre fartøy med nyere og mer moderne, og det er også kjøpt nye fartøy med kvoter til kommunen.

Flakstad kommune prioriterer å legge til rette for fiskeflåten, og det er gjennomført flere havneprosjekt med utdyping, miljømudring og oppbygging av nye næringsareal.  Kystverket har våren 2017 fullført utbedring av Napp havn, og her arbeides det med oppfølging i samarbeid med lokale bedrifter. Ny veg og nye kaier er øverst på prioriteringslista.

På Ramberg ble utdyping foretatt i 1997 og det arbeides nå med klargjøring for å kunne starte bygging på næringsområdet. Kommunen har søkt prosjektmidler for utdyping og dypvannskai på Fredvang, og det er etablert andre tiltak for å legge til rette for fiskerinæringa i kommunen. Bl.a. er det etablert flere flytekaier for sjarkflåten som skal kunne brukes av sjarkflåten som kommer til Flakstad i sesongen. 

MK LysbøenRamberg havnFisk lastes opp

Artikkelliste