Fredvang fremtidshavn - søknad om tilskudd til infrastruktur - Flakstad kommune

Viktig melding

Fredvang fremtidshavn - søknad om tilskudd til infrastruktur


Flakstad kommune i samarbeid med lokale næringsaktører, båtforeningen og Fredvang bygdelag søkte i februar 2021 om tilskudd fra Nordland fylkeskommune til utfylling av næringsareal, bygging av ny kai samt planlegging av næringsbygg og ladeanlegg for elektriske fartøy og kjøretøy. Fredvang fremtidshavn skal få infrastruktur for klimavennlig kystfiske og bærekraftig besøksforvaltning.

Hovedmål: Utvikling av infrastruktur for Fredvang som fremtidsretta havn for klimavennlig kystfiske og bærekraftig besøksforvaltning.

Delmål/delprosjekt:
1.Utfylling av areal for oppføring av næringsbygg til produksjon, lagring og servicerom for fiskeri og annen sjøretta virksomhet.
2.Betongkai (pir) 30 m for fiskefartøy, fraktefartøy og passasjertransport
3.Skisseprosjekt for klimavennlige og fleksible næringsbygg i havna.
4.Prosjektering/tilrettelegging for kombinert ladestasjon for båter og kjøretøy

Søknaden for utvikling av Fredvang fremtidshavn er forankret i kommuneplanen for Flakstad, vedtatt reguleringsplan og vedtatt utviklingsplan for Fredvang. I tillegg er den oppfølging ift utvikling av grønt reiseliv med turstier og reduserte klimautslipp, også vedtatt i den regionale satsingen Lofoten De Grønne Øyene 2030. 

Se presentasjon av prosjektsøknaden her. (PDF, 6 MB)

Utviklingsplan for Fredvang - vedtatt 2020 (PDF, 2 MB)

Artikkelliste