Fredvang fremtidshavn - søknad om tilskudd til infrastruktur


Flakstad kommune i samarbeid med lokale næringsaktører, båtforeningen og Fredvang bygdelag søkte i februar 2021 om tilskudd fra Nordland fylkeskommune til utfylling av næringsareal, bygging av ny kai samt planlegging av næringsbygg og ladeanlegg for elektriske fartøy og kjøretøy. Fredvang fremtidshavn skal få infrastruktur for klimavennlig kystfiske og bærekraftig besøksforvaltning.

Hovedmål: Utvikling av infrastruktur for Fredvang som fremtidsretta havn for klimavennlig kystfiske og bærekraftig besøksforvaltning.

Delmål/delprosjekt:
1.Utfylling av areal for oppføring av næringsbygg til produksjon, lagring og servicerom for fiskeri og annen sjøretta virksomhet.
2.Betongkai (pir) 30 m for fiskefartøy, fraktefartøy og passasjertransport
3.Skisseprosjekt for klimavennlige og fleksible næringsbygg i havna.
4.Prosjektering/tilrettelegging for kombinert ladestasjon for båter og kjøretøy

Søknaden for utvikling av Fredvang fremtidshavn er forankret i kommuneplanen for Flakstad, vedtatt reguleringsplan og vedtatt utviklingsplan for Fredvang. I tillegg er den oppfølging ift utvikling av grønt reiseliv med turstier og reduserte klimautslipp, også vedtatt i den regionale satsingen Lofoten De Grønne Øyene 2030. 

Se presentasjon av prosjektsøknaden her. (PDF, 6 MB)

Utviklingsplan for Fredvang - vedtatt 2020 (PDF, 2 MB)

Prosjektet ZeroKyst skal utvikle teknologi for ombygging eller nybygg av fartøy til utslippsfrie og med ladeanlegg og annen service. Dette skal skje på Ballstad slip og i utvalgte havner i Flakstad og noen andre steder. Prosjektet fikk i går 120 mill totalt i statlige midler, der 80 mill går til 4 ulike delprosjekt på teknologiutvikling, og 40 mill går til forskningsstøtte i regi av Sintef og NTNU.

Nå er det opp til fiskere og andre lokale aktører å dra mest mulig nytte av ressursene som kommer i prosjektet ZeroKyst.