Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Flakstad kommune

Viktig melding

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Parkering for forflytningshemmede

Hvem kan få parkeringsbevis?

For å få utstedt parkeringsbevis for forflytningshemmede må du kunne:

  • Dokumentere at du har særlig behov for parkeringslettelse ved bosted, arbeid og/ eller annen aktivitet.
  • Du må også ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå eller har store vansker med å bevege deg over noen lengde

Søker du som passasjer må et tredje vilkår være oppfylt:

  • Du må ha behov for regelmessig hjelp utenfor motorvogn.

Søknadsskjema hentes i servicetorget. 

Artikkelliste