Informasjonside om parkering i Flakstad - Flakstad kommune

Viktig melding

Informasjonside om parkering i Flakstad

Mandag 1. mai starter vi med å håndheve parkeringsmyndigheten i offentlige gater i hele kommunen.

Dette betyr at det er kommunen som gir bøter.

Vi håper alle overholder parkeringsreglene, de er der for at myke trafikanter skal kunne ferdes trygt, nødvendig infrastruktur skal ivaretas og for at nødetatene skal komme frem i nødssituasjoner.

Du finner du all informasjon på flakstad.kommune.no