Informasjonside om parkering i Flakstad - Flakstad kommune

Viktig melding

Informasjonside om parkering i Flakstad

Mandag 1. mai 2023 starter vi med å håndheve parkeringsmyndigheten i offentlige gater i hele kommunen.

Dette betyr at det er kommunen som gir bøter.

Vi håper alle overholder parkeringsreglene, de er der for at myke trafikanter skal kunne ferdes trygt, nødvendig infrastruktur skal ivaretas og for at nødetatene skal komme frem i nødssituasjoner.

Du finner du all informasjon på flakstad.kommune.no

Parkeringsskive

Kan brukes ved rådhus/legekontor og ved bilioteket.

Du parkerer da gratis i to timer. Kokken stilles på tidspunktet du parkerer.

Skive fås kjøpt på servicetorget og på biblioteket.

Årskort

Alle som er registrert i folkeregistret i Flakstad, kan kjøpe årskort for parkering. Ett årskort gjelder for en bil. Har dere flere biler, må du ha  kort og skive for hver bil. Kortet er kun gyldig sammen med parkerings skive med Flakstad kommune logo, og skal være festet godt synlig i frontrutas venstre side. Har du allerede kjøpt skive, får du klistermerke når du kjøper årskortet

Kortet koster kr 3o,- pr mnd – (kr 360,- for ett år)

Skive kr 75,- er engangs avgift.

MED ÅRSKORT, PARKERER DU FRITT PÅ RÅDHUS, SKOLE, KALLEGÅRDEN OG BIBLIOTEKET,

OG TRENGER IKKE STILLE KLOKKA PÅ SKIVEN.

Artikkelliste