Parkeringsordning i Flakstad kommune - Flakstad kommune

Viktig melding

Parkeringsordning i Flakstad kommune

Hvorfor driver vi parkeringskontroll?
For å oppnå god trafikksikkerhet og framkommelighet som mulig er det nødvendig at gatene og parkeringsplassene er regulert.

Trafikksikkerhet
Skilter og håndheving av disse bidrar til flyt i trafikken og begrensning av farlige situasjoner og uhell.

Framkommelighet
Vi mener det er en viktig oppgave at alle trafikanter skal komme fram. Det gjelder både personbiler, varetransport, nyttekjøretøy og kollektivtransport. Et spesielt fokus har utrykningskjøretøy (ambulanse, brann og politi).

Førers plikter

  • Fører har undersøkelsesplikt
  • Parkering må skje i tråd med oppmerking/skilting
  • På avgiftsplasser må registrering/betaling skje umiddelbart etter parkering
  • På reserverte plasser må gyldig p-tillatelse ligge godt synlig for kontroll
  • Evt. billett/p-kort må plasseres godt synlig bak frontruten. Har motorvognen ikke frontrute, plasseres billetten på et annet godt synlig sted

Artikkelliste