Landbruk i Flakstad - Flakstad kommune

Viktig melding

Landbruk i Flakstad

Tradisjonelt har kombinasjon av landbruk og fiske vært selve grunnlaget for bosetting i Lofoten, så også i Flakstad. Veksling mellom sesonger i fiskebåten og på småbruket har gitt et brukbart utkomme for folket i Flakstad.   

De siste årene har det vært mellom 22-25 gårdsbruk i drift i Flakstad. De fleste har sau, og mange av disse leverer merkevaren Lofotlam. Det er gode beiteområder i kommunen, og bøndene har organisert seg i Nordbygda beitelag og Vestbyga beitelag.

Et gårdsbruk med melkeproduksjon avviklet driften ved utgangen av 2016 pga nedslitte bygninger og satsing på annet arbeid. Dermed er det kun en melkeprodusent igjen i Flakstad. 

 

 

 

 

Artikkelliste