Næringsfond

Flakstad har i flere år hatt næringsfond med statlige midler som bedrifter kan søke tilskudd fra (næringsfond 2). Nordland fylkeskommune har vedtatt at det for 2020 ikke blir overført midler til næringsfond i kommunene på grunn av reduserte statlige bevilgninger. Det kan altså ikke søkes tilskudd fra næringsfondet før kommunen igjen får tilført næringsretta midler.

Flakstad kommune har noe midler igjen på et lite gründerfond for å hjelpe ungdom mellom 18-35 år som vil starte egen bedrift. Se info nedenfor. 

Bedrifter med virksomhet i Flakstad kan søke om tilskudd fra næringsfondet. Formannskapet avgjør søknader på bakgrunn av utredning fra administrasjonen. Se retningslinjer for hva det kan søkes på.

 

Søknadsskjema kan fylles ut i word-versjon eller skrives ut for utfylling manuelt. Send signert og scannet søknadsskjema på epost til postmottak@flakstad.kommune.no eller lever søknaden til servicetorget på rådhuset.   

 

Grunderfond er et tiltak for å hjelpe ungdom i gang med egen virksomhet. Dette er ei satsing som støttes av Innovasjon Norge og Nordland fylkeskommune. Grunderfond Flakstad kan gi tilskudd til ungdom som vil prøve ut en konkret forretningside eller starte egen bedrift. Søker må være i alderen 18-35 år og må ha en plan om å starte egen bedrift i Flakstad.