Klima- og energiplan for Flakstad skal oppdateres - Flakstad kommune

Viktig melding

Klima- og energiplan for Flakstad skal oppdateres

Flakstad kommune fikk i 2010 utarbeidet klima- og energiplan i en felles prosess med de andre kommunene i Lofoten. Oppdatering av denne planen skulle vært igangsatt i 2018 iht vedtatt planstrategi, men dette er satt på vent pga fullføring av andre nødvendige planer og begrenset kapasitet i administrasjonen. Nå er et felles arbeid igangsatt i regi av Lofotrådet, og utkast til oppdatert kunnskapsgrunnlag er klart mars 2020. Dette kan bli grunnlag for at kommunene kjører en planprosess for å oppdatere klima- og energiplanen. 

Klima- og energiplan for Flakstad 2010-2020 finner du her: 

Klima- og energiplan Flakstad (PDF, 3 MB)

Artikkelliste