Ny skole eller renovert skole? Type hall? svømmebasseng? administrasjonsbygg?

Tirsdag 12 mars ble det hold et informasjonsmøte, her er presentasjonen.

Det forberedes å legge sak frem til politisk behandling (formannskapet 2/4 og kommunestyret 9/4) der det fattes vedtak om nybygg/renovering, og hva som skal bygges/renoveres.

Også plan for midlertidige skolelokaler i en byggeperiode skal opp til behandling her.

Administrasjonen har skrivefrist på sakene satt til 22/3.

Dersom du lurer på noe, eller har gode innspill, ta kontakt på 76052201, og spør etter Kristian. Eller send mail til postmottak@flakstad.kommune.no eller kristian.knutsen@flakstad.kommune.no.