Informasjon om bålbrenning Sankthansaften. - Flakstad kommune

Viktig melding

Det er redusert kapasitet på legekontoret i uke 40.

Telefontid kun mellom kl 13.00 og 14.30.

Tlf øyeblikkelig hjelp er som før – 113


 

Informasjon om bålbrenning Sankthansaften.

Bålbrenning skal normalt meldes inn på forhånd til 110-sentralen på tlf 75546850. Dette gjelder IKKE på Sankthansaften. Årsaken er at 110-sentralen ikke har ressurser til å håndtere alle varslene. 

Lofoten brann- og redningsvesen.