Ildsjelprisen 2023 - Flakstad kommune

Viktig melding

Ildsjelprisen 2023

Det er tid for nominasjon og utdeling av ildsjelprisen i Flakstad. Hvem mener du fortjener anerkjennelse for sin innsats for flakstadsamfunnet? Send inn din nominasjon til Flakstad kommune innen 31. oktober 2023

Formål
Ildsjelprisens mål er å synliggjøre frivillighetens verdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats. Den er ment som en oppmuntring til å skape engasjement omkring frivillighet, og som en anerkjennelse og verdsetting av de som legger i en ekstra innsats for samfunnet rundt seg.

Kriterier for utvelgelse
Prisen skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og/eller samfunnet. Frivillighetens bredde og mangfold, både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur, skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere. Prisen kan gis på grunnlag av en persons, lokal forenings eller gruppes frivillige innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.

Hvem kan nominere?
Alle med tilknytning til Flakstad kommune kan nominere en kandidat til Ildsjelprisen.

Nominasjonen utlyses på kommunens internettside og i en valgt lokalavis. Nominasjonen skal sendes inn skriftlig og inneholde:

  • Navn på person, forening eller gruppe
  • Begrunnelse.
     

Frist for nominasjon settes til 31. oktober

Hvem avgjør utvelgelsen?
Formannskapet eller kommunestyret tar avgjørelsen etter forslag fra administrasjonen.

Ordfører deler ut prisen, diplom og en gavesjekk på 10.000 NOK.

Nominasjoner sendes til Flakstad kommune, Flakstadveien 371, 8380 Ramberg eller på e-post til postmottak@flakstad.kommune.no