Nå er vi igang!

PK Strøm har startet arbeidet med å bygge gang- og sykkelvei på Ramberg.
Bildet av Erlend Horndal som er landmåler i PK Strøm ble tatt onsdag denne uka. Neste uke skal gravearbeidet starte. Etter plan vil entreprenøren starte på nordenden av traseen ( Leite). 

Rasmussen Anlegg vil legge legge ned ny vannledning samtidig som GS-veien bygges.

Trond Kroken 
Ordfører 

 

Hva er velferdsteknologi

Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. (NOU 2011:11)

Mellom kl 21:00 i kveld og 06:00 i morgen tidlig vil det bli gjennomført utspyling på Napp vannverk. Det vil ikke bli kokevarsel i etterkant. 

Flakstad kommune ønsker som ledd i beredskap ved eventuelt smitteutbrudd, å komme i kontakt med helsepersonell som kan bistå.

Kontakt servicetorget, tlf 76052201.

Helsemyndighetene i landet ser en økning av RS – virus infeksjon. Dette er en virusinfeksjon som kan bli utfordrende for små barn, spesielt for de under 2 år. Her er informasjon og råd til foreldre:

Informasjon fra FHI 

Flakstad kommune har ledig vikariat i 100 % stilling som lærer ved Ramberg skole fra 15.november og ut desember, med mulighet for forlengelse.

Ramberg skole holder for tiden til på Napp.

Skolen ligger nært til naturen, med fine turmuligheter i nærområdet.

 

Kvalifikasjonskrav:

Det kreves godkjent undervisningskompetanse for tilsetting som lærer i grunnskolen

Ønsket fagkompetanse: Norsk, matte, naturfag, kroppsøving og engelsk/spansk

Vi tilbyr:

Godt arbeidsmiljø

Lønn etter tariff

Pensjonsordning i SPK

For spørsmål om stillingen:

For nærmere informasjon, ta kontakt med rektor Patrick Glavin tlf: 951 20 434 eller på mail: patrick.glavin@flakstad.kommune.no

Statsforvalteren gjennomførte uanmeldt tilsyn med Solhøgda bo- og behandlingssenter den 1.7.2021. De undersøkte om kommunen sørger for at helsetjenester med tvang til personer uten samtykkekompetanse blir utført i samsvar med aktuelle lovkrav slik at pasientene får trygge og gode tjenester.

Det ble ikke avdekket lovbrudd under tilsynet.

Etter åpningen av samfunnet er vi gått over til det som kalles for en normal hverdag med økt beredskap. Dette medfører at samfunnet stort sett er slik det var før pandemien og man kan gå på tilstelninger og annet som normalt.

Dette medfører også en smitteøkning i samfunnet i forbindelse med covid`19. Det har vi sett i løpet av siste uken. Det er derfor viktig at vi alle er nøye med god hånd – og hostehygiene og være hjemme ved sykdom. Det anbefales å ta en selvtest ved symptomer. Vi følger med utviklingen og vil gjøre vurderinger fortløpende om noe øker i omfang.

Råd og smitteveiledning fås ved å kontakte kommunen.

Flakstad kommune har behov for tilkallingsvikarer innen renhold.

Arbeidssted: Rådhuset, Kallegård, Ramberg skole (pr.tiden på Napp) og barnehagen (Napp)

Søker må ha gode norsk kunnskaper, kunne jobbe selvstendig, være fleksibel og jobbe strukturert.

Må ha førerkort kl.B

 

Søknad sendes til personalkonsulent Vibeke Holm på mail: vibeke.holm@flakstad.kommune.no

I anledning verdensdagen for psykisk helse som i Flakstad kommune har vært markert med ulike arrangement i uke 41, ble det i åpent møte 11.10.2021 gitt en orientering om hvordan tjenestetilbudet i kommunen rundt psykisk helse er organisert, og en orientering om tilbudet Rask psykisk helsehjelp. Her finner du presentasjonene som ble brukt. Har du noen spørsmål rundt dette, kan du kontakte Flakstad kommune v/fagsykepleier psykisk helse Britt Olga Benonisen eller legekontoret.

mvh

Knut Erik Dahlmo
Kommunalsjef helse og omsorg