Ledningskart - Flakstad kommune

Viktig melding

Ledningskart

Flakstad kommune har over en lengre periode i forbindelse med reparasjoner og prosjekter gjennomført kartlegging av vann- og avløpsnettet. Det er nå igangsatt et arbeid med å samle disse dataene, samt registrere det som mangler i en digital karttjeneste. 

I ledningskartverket registreres og oppdateres type ledning, materialer, dimensjoner, kummer og alle driftshendelser som vannlekkasjer, tilstoppinger osv. 

Det er mulig å få utskrift fra ledningskartverket ved behov. 
Kontakt servicetorget på telefon 76 05 22 01, eller e-post postmottak@flakstad.kommune.no. Forespørsler håndteres forløpende.