Problemer med vann eller avløp? - Flakstad kommune

Viktig melding

Problemer med vann eller avløp?

Ofte stilte spørsmål og/eller tips til vann og avløp. 

Hvem har ansvaret?

Vann- og avløpsledninger: 
Vann- og avløpsledninger som går fra de kommunale hovedledningene og inn til byggene/husene er et privat ansvar. Dette gjelder fra selve tilkoblingen og til privatboligen. De kalles gjerne stikkledninger.
For eksempel, dersom det er en skade på hovedforsyningsledningen, vil dette være kommunens ansvar å reparere. 
Derimot, dersom skaden ligger på stikkledningen eller koblingspunkt vil dette påfalle bolig/eiendomseier. 

Overvannshåndtering: 
Med klimaendringer og hyppigere ekstremvær er det viktig og tydeliggjør fordeling av risiko og ansvar mellom kommunen og den enkelte abonnent/huseier. Overvann er et forholdsvis nytt tema i dag og det har lenge manglet godt etablerte lover og regler når det kommer til ansvarsforhold og håndtering.  Vi har de siste årene opplevd flere problemstillinger knyttet til nettopp overvann, og teamet har begynt å etablere seg inn i norsk lovverk. 
Hovedregelen er at eiendomseier selv er ansvarlig for overvannshåndtering på egen eiendom,  samt at det ikke skal gjennomføres tiltak som forverrer eller volder skade hos naboeiendom. 

Vannlekkasje

Dersom det har oppstått vannlekkasje inne i boligen: 
Kontakt en rørlegger som kan lokalisere bruddet og utbedre dette. 

Vannlekkasje utendørs på privat eiendom: 
Er det oppstått lekkasje på din private vannledning inn til ditt hus, kontakt rørlegger for å lokalisere hvor bruddet er. Dersom lekkasjen er mellom stoppekranen din og påkoblingen på kommunens hovedledning, skal kommunen stenge vannet på hovedledningen. Din rørlegger kontakter kommunen for vannavslag, samt varsler berørte abonnenter.

Vannlekkasje på kommunal ledning: 
Kontakt vakttelefon på 97 61 96 18.

Vannet er borte

Sjekk oversikt over driftshendelser på vår nettside for informasjon om årsak. Undersøk med naboer om de har mistet vannet. Dersom boligen har lekkasjesikring, sjekk om denne har stengt vannet.

Hvis kommunen ikke har varslet om hendelser på vannledningsnettet i ditt område, ta kontakt med vann- og avløpsavdelingen. Etter normal arbeidstid, kontakt teknisk vakttelefon.
Normal arbeidstid (09:00-14:00):     76 05 22 01
Vakttelefon utenom arbeidstid:         97 61 96 18

Dårlig vanntrykk

Ved plutselig dårlig trykk eller liten vannmengde når du skrur på springen, sjekk om du fått varsel fra kommunen. Undersøk med naboer om de opplever samme problem. Har ikke kommunen varslet om hendelser på vannledningsnettet i ditt område, ta kontakt med vann- og avløpsavdelingen. Etter normal arbeidstid, kontakt teknisk vakttelefon.
Normal arbeidstid (09:00-14:00):     76 05 22 01
Vakttelefon utenom arbeidstid:         97 61 96 18

Har du problemer med vanntrykket/ liten vannmengde i springen over tid, kontakt rørlegger.

Misfarget vann

Du kan til tider oppleve å få misfarget vann i kranen. Det er svært sjelden det medfører helserisiko å drikke vannet. Vi følger vannprøveprogram godkjent av Mattilsynet. Ved avvik varsles innbyggerne.

Hva gjør jeg?

  • La kaldtvannet renne til det er klart.
  • Tapp fra første kran etter hovedstoppekran, da drar du minst mulig misfarget vann inn i rørsystemet ditt. Merk: I sommerhalvåret er utekrana det beste tappestedet.
  • Unngå å skru på varmtvannet til misfargingen er borte slik at det misfargede vannet ikke kommer inn i varmtvannsberederen.
  • Vent med å bruke oppvaskmaskin og vaskemaskin til vannet er klart igjen.

 

Hvorfor blir vannet brunt?
Brunt vann og partikler i drikkevannet skyldes at innvendig belegg i vannledningene løsner og fraktes med drikkevannet.
Dette kan skje når vi spyler de kommunale ledningene, ved arbeider på ledningsnettet, ved brudd på en vannledning eller når vannhastigheten øker brått, for eksempel ved brannslukning eller høyt vannforbruk.

Vann/kloakk i kjeller og sluk

Rydd unna gjenstander for å unngå vannskader. Kontakt rørlegger så får du hjelp til å finne ut hvor feilen ligger. Har vannet forårsaket at noe er ødelagt eller skadet, ta kontakt med ditt forsikringsselskap for opprydding og taksering. 

Vond lukt fra avløp

Det kan være flere årsaker til kloakklukt i huset. Mulige årsaker kan være: 

1. Du har en vannlås i en vaskekum eller vask som har tørket ut fra manglende bruk. Vannet i vannlåsene  vil etter hvert fordampe. Som ville føre til at kloakkgass å komme opp gjennom røra inn i rommet. Løse det problemet bare ved å fylle på vann i avløpet. Hvis du følger det opp ved å helle et par spiseskjeer matolje i avløpet, vil oljen hindre vannet å fordamper så fort neste gang.

2. Sjekk rensepluggen inne i sluket. Fjern risten som dekker åpningen og sørge for at det er en plugg inne i avløpsskålen. Hvis pluggen mangler vil kloakkgassen sig inn i rommet forbi vannlåsen i sluken. Noen ganger er pluggene fjernet for å rense kloakknettet. Kjøp en erstatning plugg hos en rørlegger. Dimensjonen på pluggen pleier å være 1 “.

3. Vannet i toalettet kan også  fordampe. Uker med stillstand kan forårsake dette. Trekk ned i toalettet for å løse dette problemet.

4. En annen  årsak kan være  pakningen mellom  kloakkrøret og bunnen av toalettet. Med en lekkasje i dette seglet, vil kloakkgass finne sin vei ut fra under toalettet. Hvis det er tilfelle, må du fjerne toalett og erstatte toalettstussen.

5. Et mer alvorlig problem vil være et brudd på kloakkrøret eller en løs tilkobling i tak eller vegg. se etter lekkasjer. Hvis du ikke kan oppdage lekkasjen, ta kontakt med en rørlegger.

6. Et annet årsak kan være at det er dårlig lufting på avløpssystemet i huset. ved dårlig eller ingen lufting på anlegget vil det oppstå vakuum i kloakkrøret. når det er vakuum i røret vil vann fra vannlås bli sugd ut og kloakkgass vil sige inn i huset. Her vil jeg anbefale å kontakte rørlegger for montering av lufting. Alle hus skal ha en lufting ut i friluft. Den skal monters 1 meter over høyeste vannlås i bygget. 

Dersom du opplever kloakklukt i huset, ta kontakt med rørlegger eller ventilasjonsfirma (VVS). 

Tett avløp

Får du problemer med tett avløp, må du kontakte rørlegger.

Kontakt rørlegger ved øvrige driftsproblemer på ditt avløpsanlegg. 

Ved skader på din bygning eller eiendom som skyldes feil på kommunens avløpsnett, skal du alltid melde ifra til Flakstad kommune – Vann og avløp og ditt forsikringsselskap.

Full septiktank/slamavskiller

Dersom septik/slamavskiller er full ta kontakt med LAS. 

Farlige væsker eller stoffer i avløp

Hvis skadelige eller farlige stoffer, væsker eller gasser havner i avløpsnettet, må du varsle kommunen umiddelbart.

Tips til deg som abonnent dersom kommunen av ulike grunner stenger vannet

Før vi stenger vannet:
Vi varsler deg hvis vi må stenge vannet hos deg. Tiden du får oppgitt er omtrentlig og vi gir beskjed dersom det blir endringer. Det er lurt å fylle opp vann i drikkeflasker og bøtter på forhånd. Vi anbefaler å stenge innvendig hovedstoppekran til boligen/eiendommen dersom det er mulig. Da er det mindre sjanse for å få partikler inn i vannrørene når vannet er tilbake.

Når vannet er stengt:
Du må holde alle vannkraner stengt mens arbeidet pågår og vannet er stengt. Dette er viktig for å unngå skader på ditt sanitærutstyr. Du bør ikke trekke ned i toalettet når vannet er stengt. Du kan bruke toalettet, men skyll da ned med vann fra bøtter du har fylt opp på forhånd.

Når vannet er tilbake:
Åpne en kran med kaldt vann for å slippe ut luft og spyle ut partikler. La vannet renne til det er klart. Bruk helst vannkranen som er nærmest vanninntaket til boligen og skru av eventuell sil på tuppen av kranen.

Artikkelliste