Priser og gebyrer - Flakstad kommune

Viktig melding

Priser og gebyrer

Prisen for vann- og avløpsgebyrer er fastsatt i henhold til kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyrer (PDF, 162 kB), og går i sin helhet til dekning av kommunens kostnader tilknyttet til vannforsyning og avløpshåndtering. Størrelsen på gebyret fastsettes/revideres årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet. 

Prisen for tilknytning og bruk av det offentlige vann- og avløpsnettet fastsettes av kommunestyret. 

Årlig vannavgift

Privatboliger:

Vannavgift bolig under 60 kvm: 4 867 kr. 
Vannavgift bolig mellom 60 og 120 kvm: 9 051 kr
Vannavgift bolig mellom 120 og 200 kvm: 10 592 kr

Næring: 

Minimumsavgift: 9 051 kr
Etter målt forbruk pr. m3: 38 kr.

Vannmålere: 

Vannmåler leie: 4 686 kr. 

Årlig avløpsavgift

Privatboliger:

Vannavgift bolig under 60 kvm: 2 915 kr. 
Vannavgift bolig mellom 60 og 120 kvm: 5 380 kr
Vannavgift bolig mellom 120 og 200 kvm: 6 265 kr

Næring: 

Minimumsavgift: 7 292 kr
Etter målt forbruk pr. m3: 31 kr.

Tilknytningsavgift vann

Tilknytningsavgift vann: Bolig/fritidsbolig under 60 kvm
Tilknytningsavgift vann: Bolig/fritidsbolig over 60 kvm
Tilknytningsavgift vann: Næring minimumsavgift
Tilknytningsavgift vann: Næring maksimumsavgift
Tilknytningsavgift vann: Næring pr. kvm

Tilknytningsavgift avløp

Tilknytningsavgift avløp: Bolig/fritidsbolig under 60 kvm
Tilknytningsavgift avløp: Bolig/fritidsbolig over 60 kvm
Tilknytningsavgift avløp: Næring minimumsavgift
Tilknytningsavgift avløp: Næring maksimumsavgift
Tilknytningsavgift avløp: Næring pr. kvm