Priser og gebyrer - Flakstad kommune

Viktig melding

Priser og gebyrer

Prisen for vann- og avløpsgebyrer er fastsatt i henhold til kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyrer (PDF, 162 kB), og går i sin helhet til dekning av kommunens kostnader tilknyttet til vannforsyning og avløpshåndtering. Størrelsen på gebyret fastsettes/revideres årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet. 

Prisen for tilknytning og bruk av det offentlige vann- og avløpsnettet fastsettes av kommunestyret. 

Årlig vannavgift

Privatboliger:

Vannavgift bolig under 60 kvm: 5 076 kr
Vannavgift bolig mellom 60 og 120 kvm: 9 440 kr
Vannavgift bolig mellom 120 og 200 kvm: 11 047 kr

Næring: 

Minimumsavgift: 9 440 kr
Etter målt forbruk pr. m3: 40 kr

Vannmålere: 

Vannmåler leie: 4 887 kr

Årlig avløpsavgift

Privatboliger:

Avløpavgift bolig under 60 kvm: 3 040 kr
Avløpavgift bolig mellom 60 og 120 kvm: 5 611kr
Avløpavgift bolig mellom 120 og 200 kvm: 6 534 kr

Næring: 

Minimumsavgift: 7 606 kr
Etter areal pr m2: 32 kr

Tilknytningsavgift vann

Tilknytningsavgift: Bolig/fritidsbolig under 60 kvm: 6 000 kr
Tilknytningsavgift: Bolig/fritidsbolig over 60 kvm: 6 000 kr
Tilknytningsavgift: Næring minimumsavgift: 39 394 kr
Tilknytningsavgift: Næring maksimumsavgift: 81 970 kr
Tilknytningsavgift: Næring pr. kvm: 313 kr

Tilknytningsavgift avløp

Tilknytningsavgift: Bolig/fritidsbolig under 60 kvm: 6 000 kr
Tilknytningsavgift: Bolig/fritidsbolig over 60 kvm: 6 000 kr
Tilknytningsavgift: Næring minimumsavgift: 39 394 kr
Tilknytningsavgift: Næring maksimumsavgift: 81 970 kr
Tilknytningsavgift: Næring pr. kvm: 313 kr