Nedgravde oljetanker utgjør en fare både for bygninger og for miljøet. Så lenge tanken ikke er tømt og rengjort kan det lekke ut olje hvis tanken svekkes eller den utsettes for ytre påkjenninger. Ved brann kan den også være eksplosjonsfarlig.

Hvis du gikk glipp av informasjonsmøtet om nedgravde oljetanker «Slik går du frem» (som ble avholdt: 25.9 - Svolvær og 26.9 2018 - Leknes), kan du se presentasjonene fra kvalifiserte entreprenører: Østbø og Perpetuum her:

 

Nedgravde oljetanker representerer en fare for forurensning. Kommunene er forurensningsmyndighet for nedgravde oljetanker. Kommunene har mulighet til å vedta en lokal forskrift på området, som kan være et effektivt virkemiddel for å hindre fremtidige lekkasjer og sørge for en mer helhetlig regulering av oljetanker.