Nedgravde oljetanker utgjør en fare både for bygninger og for miljøet. Så lenge tanken ikke er tømt og rengjort kan det lekke ut olje hvis tanken svekkes eller den utsettes for ytre påkjenninger. Ved brann kan den også være eksplosjonsfarlig.

Hvis du gikk glipp av informasjonsmøtet om nedgravde oljetanker «Slik går du frem» (som ble avholdt: 25.9 - Svolvær og 26.9 2018 - Leknes), kan du se presentasjonene fra kvalifiserte entreprenører: Østbø og Perpetuum her:

 

Oljeanlegg som fyres med mineralolje for boliger og næringsbygg som er i bruk i dag, skal fases ut innen 1. januar 2020. Etter denne dato er det ikke tillatt å fyre med mineralolje til oppvarming. Det er du som er ansvarlig for at en oljetank på din eiendom ikke lekker. Hvis det skjer lekkasjer i naturen eller på naboens eiendom kan dette bli kostbart for deg.