Kontaktinformasjon - Flakstad kommune

Viktig melding

Kontaktinformasjon

Dersom man oppdager lekkasjer, bortfall av vann, tett kloakk eller andre ting knyttet til drift, tak kontakt med følgende:

Normal arbeidstid (09:00-14:00):     76 05 22 01
Vakttelefon utenom arbeidstid:         97 61 96 18

Hvis du ønsker å benytte e-post kan følgende epostadresse benyttes: postmottak@flakstad.kommune.no

Denne kontaktinformasjonen benyttes også med spørsmål i forbindelse med kommunalt vann og avløp. For eksempel vannmålere, vannprøver, ledningsnett, kommunale avgifter og gebyrer.