Kommunal vannforsyning

Det er kommunale vannverk på Napp, Sund og Krystad.
Det tas jevnlig prøver av vannkvaliteten.

Drikkevann skal oppfylle krav stilt i Drikkevannsforskriften.

Kommunen forsyner deg med tilstrekkelig mengde rent drikkevann til eget forbruk. Vannet leveres kontinuerlig hele døgnet.  Det kan imidlertid oppstå situasjoner med korte avbrudd i leveransen.

Pris og betalingsbetingelser

Prisen for vannleveransen er fastsatt i henhold til kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyrer, og går i sin helhet til dekning av kommunens kostnader knyttet til vannforsyningen. Størrelsen på gebyret fastsettes (revideres) årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet.

 

Vakttelefon vannverkene: 97 61 96 18