Bygge bolig i Flakstad? - Flakstad kommune

Viktig melding

Bygge bolig i Flakstad?

 

Kommunen har dessverre få eller ingen byggeklare tomter i dag, men det jobbes med saken.

Det er derimot mange områder som er avsatt til bolig i kommuneplanen eller reguleringsplaner.

Vi kan ikke garantere at eierne vil selge, men vi kan hjelpe deg å finne eieren.

Klikk på lenken til Nordlandsatlas.no

https://nordlandsatlas.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ae0372a27b634b2cb68c042f816c569c

Gå inn på boksen oppe til venstre som heter "Datalag"  

  • Kryss av på -Eiendomskart- 
  • Kryss av på -Kommuneplaner vedtatt- eller/og -reguleringsplaner vedtatt-   
  • Zoom inn på det området du ønsker å bygge og finn det området som er gult.
  • Zoom også inn på områdene som er merket med LNF-B.
  • Hvis du ikke på egenhånd kan finne hvem som eier tomten, så kan du se på -se eiendom.no- eller ta kontakt med Flakstad kommune.

Tips.

Etter «kommuneplaner vedtatt» er det tre prikker, trykk på denne og velg «gjennomsiktighet» og bruk skyvefunksjonen.
Trykker du på boksen "bakgrunnskart"  kan du legge inn flyfoto via underlaget Geocache bilder.

Med vennlig hilsen
Flakstad kommune, teknisk avdeling 

76052201

Artikkelliste