Hva er velferdsteknologi

Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. (NOU 2011:11)

Solhøgda bo- og behandlingssenter har fått nytt telefonnr.

Det nye nr er:

95 26 89 71

Det var for å beskytte sårbare pasienter og beboere mot koronapandemien at kommunen satt besøksrestriksjoner for pårørende og andre på helse- og omsorgsinstitusjoner.

Helsedirektoratet har anbefalt noen tiltak for gjennomføring av besøk. Blant annet at hver enkelt institusjon, sammen med pasient og pårørende, vurderer risiko for smitte og pasientens behov for besøk. 

Det er viktig å overholde smittevernstiltakene også nå når smittetilfellene rundt om går ned, derfor ber vi innstendig om at alle besøkende overholder tiltakene ved besøk. Kommer smitten inn vil det gå hardt ut over våre brukere og våre ansatte. Det er dessverre slik at de må da jobbe i en avdeling med smitte og utsette seg selv for smittefare. Mange ansatte er i utsatt/risikogruppe.
 

Vi på Solhøgda er veldig takknemlig for å ha to så flotte mennesker som bruker av sin tid for å glede de som bor her. Og synes det er utrolig flott at det var de to som fikk Flakstad kommune sin første Ildsjelpris. 

Solhøgda bo- og behandlingssenter er kommunens sykehjem. Sykehjemmet ligger fint til på en høyde på Napp.

Telefon:  95268971

Sykehjemsleder er Linda Markussen.