Tjenesten for Funksjonshemmede (TFF)

Tjenesten for funksjonshemmede (TFF) i Flakstad Kommune er en del av Helse og omsorg. Vi har boligtilbud og annet tilbud til funksjonshemmede.

Vi har to bemannede boliger lokalisert på Fredvang hvor av den ene boligen er et bofellesskap.

Firkløveren bokollektiv består av 4 leiligheter og en enebolig, og yter helsehjelp til personer med psykisk utviklingshemming. Vi vektlegger forutsigbarhet og profesjonelt miljøarbeid. Personalet ved boligene blir gitt veiledning på overordnet nivå, samt veiledning på enkelte brukere. Vi har et spennende fagmiljø, med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.

Vi bistår, veiledning og opplæring i dagliglivets gjøremål. Det kan være bistand til renhold av bolig, klesvask, innkjøp, følge til personlige ærender, tilrettelegging av måltider, personlig hygiene, påkledning, dosering av medisiner, sårstell osv.

Støttekontakt:
En støttekontakt kan innvilges i de tilfellene det er behov for ledsager for å kunne delta på ulike aktiviteter på fritiden. Søknad om støttekontakt behandles av koordinerende enhet.

Individuell plan
Ved behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har man rett til å få utarbeidet en individuell plan.

Dersom du ønsker å vite mer om hvilke tjenester Flakstad Kommune kan tilby vennligst ta kontakt med Koordinerende enhet i Kommunen som holder til på Rådhuset.

Kontakt:

Firkløveren:  Telefon  95 26 89 66

Fredheim:     Telefon  90 41 72 07

Adresse: Bokollektivet Firkløveren
               Børaveien 15
               8387 Fredvang