Tjenesten for Funksjonshemmede (TFF)

Tjenesten for funksjonshemmede (TFF) i Flakstad Kommune er en del av Helse og omsorg. Vi har boligtilbud og annet tilbud til funksjonshemmde.Vi har to bemannede boliger lokalisert på Fredvang hvor av den ene boligen er et et bofellesskap.

Dersom du ønsker å vite mer om hvilke tjenester Flakstad Kommune kan tilby vennligst ta kontakt med Koordinernede enhet i Kommunen som holder til på Rådhuset.

Firkløveren:  Telefon  95 26 89 66

Fredheim:     Telefon  90 41 72 07

e-post:  sofia.arctander@flakstad.kommune.no
Telefon: 45837819