Kontakt:

Telefon: 95268960

e-post: britt.olga.benonisen@flakstad.kommune.no