Flakstad demensteam - kjenner du noen som glemmer?

Kjenner du noen som gjør noe av følgende: 

 • Glemmer nylige hendelser
 • Gjentar historier
 • Er forvirret om tid og sted
 • Har problemer med å gjenkjenne folk
 • Glemmer innlærte ferdigheter
 • Har fått forsterket personlighetstrekk
 • Har fått svekket dømmekraft
 • Har problemer med å klare hverdagen

Hvorfor er demensutredning så viktig? 

 • Utelukke andre sykdommer som har demensliknende symptomer
 • Vurdering av medisiner
 • Legge til rette hjemmesituasjonen for personer med demens og pårørende
 • Sette i gang tiltak til riktig tid

Hukommelsesteamet kan tilby: 

 • Samtale med pasient og pårørende i en kartleggings- og utredningssamtale
 • Kartlegging av behov for hjelp
 • Hjelpemidler som støtter hukommelse, og bidrar til økt sikkerhet
 • Oppfølging av pasient og pårørende
 • Veiledning til pårørende

Hvem kan ta kontakt med oss? 

 • Enkeltpersoner, familie og venner kan ta uforpliktende kontakt
 • Helsepersonell i kommunen
 • Fastleger

Hvordan komme i kontakt med oss: 

Epost: demensteamet@flakstad.kommune.no

Telefon: 95268976

Besøksadresse: Flakstadveien 371.