Dagsentertilbud

Dagsentertilbud er organsiert inn under Hjemmebasert omsorg og er lokalsiert på Solhøgda Bo og Behandlingssenter.

Dagsentertilbudet er et forebyggende tiltak til hjemmeboende som først og fremst har som mål at brukerne skal oppettholde sine fysiske, psykiske og sosiale funksjoner.

Dagsenteret gir et organisert dagtilbud til ulike grupper av brukere. På ulike dager er det tilbud som er rettet spesifikt mot en bestemt målgruppe. Vi har målgrupper innen psykisk helse, demenssykdom og psykisk utviklingshemmede.

Dersom du er i en av målgruppene kan du søke om dagsentertilbud. For å bentytte deg av tilbudet kan du benytte deg av kommunalt søknadsskjema som leveres til Koordinerende enhet i kommunen. Koordinernede enhet holder til på Rådhuset.