Dagsentertilbud

Dagsentertilbud er organisert inn under Hjemmebasert omsorg og er lokalisert på Solhøgda Bo og Behandlingssenter.

Dagsentertilbudet er et forebyggende tiltak til hjemmeboende som først og fremst har som mål at brukerne skal opprettholde sine fysiske, psykiske og sosiale funksjoner.

Dagsenteret gir et organisert dagtilbud til ulike grupper av brukere. På ulike dager er det tilbud som er rettet spesifikt mot en bestemt målgruppe. Vi har målgrupper innen psykisk helse, demenssykdom og psykisk utviklingshemmede.

Dersom du er i en av målgruppene kan du søke om dagsentertilbud. For å benytte deg av tilbudet kan du bruke  kommunalt søknadsskjema som leveres til Koordinerende enhet i kommunen. Koordinerende enhet holder til på Rådhuset.