Presentasjoner av klimasatsprosjektet i Flakstad - Flakstad kommune

Viktig melding

Presentasjoner av klimasatsprosjektet i Flakstad

Hovedprosjektet Klimasatsing i kystfiskehavner har 7 delprosjekt, og har vekt interesse rundt om i mange sammenhenger.  Prosjektleder har holdt mange innlegg og presentert prosjektarbeidet med bakgrunn, mål og tiltak i ulike tiltak for utvikle klimavennlig kystfiske med fartøy og havneanlegg. 

Husøy-dagan 2018.
Flakstad kommune v, prosjektleder ble invitert til et seminar ifm Husøy-dagan  på Senja for å fortelle om prosjektarbeidet for  å styrke kystfiske gjennom klimatilpasning. Husøydagan er blitt en årviss møteplass for politikere, næringsliv og andre som vil bidra til utvikling av kysten. Presentasjonen finner du her: Husøy 240818-b Kurt Atle (PDF, 6 MB)
 
Orientering i Lofotrådet desember 2018. 
Lofotrådet 121218 (PDF, 3 MB)
 

LofotFishing 2019 

Foredrag med presentasjon på seminar i Svolvær i regi av LofotFishing 2019. Øystein Angelsen og Moen Marin deltok også på seminaret, sammen med en rekke andre fagmiljø og myndigheter. 

 

Foredrag om klimasatsprosjektet i Flakstad på webinar med ca 40 deltakere fra bedrifter, kommuner, universiteter og andre. UiT-ARC webinar 190620c (PDF, 5 MB)

 

Artikkelliste