Slik betaler du parkeringsgebyr (bot) - Flakstad kommune

Viktig melding

Slik betaler du parkeringsgebyr (bot)

Du betaler parkeringsgebyret (parkeringsboten) ved å følge instruksjonene som står på den gule lappen med parkeringsgebyr som er festet på kjøretøyet.
HUSK å bruk KID nummer.

Beløp

 • Parkeringsgebyr: 900 kroner
  • Feilparkering i strid med stanse-, og parkeringsforbud etter skiltforskriften eller trafikkreglene.
 • Kontrollsanksjon vilkårsparkering, høy sats: 990 kroner
  • Dersom du parkerer på reservert plass for forflytningshemmede uten tillatelse (HC-bevis) .
 • Kontrollsanksjon vilkårsparkering, normal sats 660 kroner
  • Dersom du bryter andre vilkår som manglende registrering/betaling, parkerer lengre enn tillatt makstid, parkerer på reservert plass eller utenfor oppmerking vil du få en kontrollsanksjon på 600 kroner.
 • Kontrollsanksjon vilkårsparkering, lav sats: 330 kroner
  • Dersom du bryter vilkår som krav til dokumentasjon på steder med gratis parkering (for eksempel glemmer å trekke billett eller bruke parkeringsskive/aktivere APP).

Betalingsfrist
Betalingsfrist: 3 uker fra ileggelsesdato

 • Hvis du betaler parkeringsgebyr for sent, økes beløpet med 50 %. Du må betale selv om du klager.
 • Hvis du betaler kontrollsanksjonen for sent, får du et purregebyr på 70 kroner. Hvis du klager, innfordrer vi ikke kontrollsanksjonen før klagen din er behandlet.  

Kontonummer

 • Kontonummer: 4760.21.79814
 • SWIFT/BIC: SNOWN022
 • IBAN: NO6245801179855

Benytt alltid KID-nummer, eller merk betalingen med kjøretøyets registreringsnummer hvis du har mistet ileggelsen.

Kontant betaling
Du kan også betale gebyret i servicetorget på kommunehuset.

Artikkelliste