Parkeringsavgift i Flakstad kommune – kommunale parkeringsarealer - Flakstad kommune

Viktig melding

Parkeringsavgift i Flakstad kommune – kommunale parkeringsarealer

  • Timeparkering kr. 28,- pr. time
  • Viktig info
  • Det er opp til deg som bruker å sørge for at registreringsnummer stemmer. Feil vil medføre ileggelse (bot).

Ileggelse – To typer:

Størrelsen på parkeringsbøtene og kontrollsanksjonene fastsettes av staten. For tiden er parkeringsbot på kr. 900,- og kontrollsanksjon på kr. 330,- 660,- eller 990,- avhengig av hvilken bestemmelse som er brutt. Det står beskrevet på boten hva som gjelder.

  1. Parkeringsgebyr

Kr 900,-   Dersom du feilparkerer i strid med stanse-, og parkeringsforbud etter skiltforskriften eller trafikkreglene.

For eksempel parkering på fortau, nærmere enn 5 m til gangfelt og vegkryss.

  1. Kontrollsanksjon kr 330, 660 eller 990
     

Kr 330,-   Dersom du bryter vilkår som krav til dokumentasjon på steder med gratis parkering.

For eksempel ikke angi tidspunktet for når du parkerte, ikke registrert parkering i APP eller hentet gratis parkeringskvittering på automat.


Kr 660,-   Dersom du bryter andre vilkår.

For eksempel står parkert lengre enn oppgitt tid, manglende betaling, parkerer på reservert plass (utrykningskjøretøy osv) eller utenfor oppmerking.


Kr 990,-   Dersom du parkerer på reservert plass for forflytningshemmede (HC-plass).

Lurer du på noe?

Kontakt oss:
telefon: 76 05 22 01  (mandag - fredag 09:00 – 14:30)
e-post: 
parkering@flakstad.kommune.no 

Artikkelliste