FLAKSTAD KULTURSKOLE - Flakstad kommune

Viktig melding

FLAKSTAD KULTURSKOLE

Kulturskolen har siden 80-tallet gitt et opplæringstilbud innen musikk.

I dag tilbyr vi instrumentalopplæring, kulturlek, musikkteknologi og musikkbarnehage. Vi selger også dirigenttimer til voksenkor.

Rektor ved kulturskolen er Ann Kristin Windstad og kan nås på telefon 970 37 878 og pr e-post på ann.kristin.windstad@flakstad.kommune.no 

Undervisningen foregår etter skoletid på Napp Skole og Kallegård på Ramberg.

Søknadsfristen for høstsemesteret er 1.juni og 1.desember for vårsemesteret.

Vi tar inn elever gjennom hele skoleåret dersom det er ledige plasser og barn/ungdommer prioriteres. Voksne kan få plass på sang/instrumentalopplæring hvis vi har ledige plasser

 

Tjenester                                                           Pris pr.semester                                            Kommentar

Instrumentalundervisning/sang                                      1160.-                                                  ekskl. noter/lærebøker

Instr/sang med søskenmoderasjon                                  812.-

Kulturlek, musikkbarnehage, musikkteknologi                 710.-

Kulturlek, musikkbhg, musikktekn. -  søsken mod           497.-

Leie av instrument                                                             330.-