Omklassefisering av veg - Flakstad kommune

Viktig melding

Omklassefisering av veg

Omklassefisering til/fra kommunal veg i Flakstad kommune

Kommunestyret har vedtatt følgende prinsipper for omklassefisering til og fra kommunal veg: se prinsippene her (PDF, 187 kB)