Brøyting og strøing - Flakstad kommune

Viktig melding

Brøyting og strøing

Brøytevakt kommunal brøyting sesongen 2023/2024

Napp og omegn:                   90 75 02 83
Ramberg og omegn:            95 98 37 27

Flakstad kommune har satt ut brøyting og strøing av kommunale veier til privat selskap.  Dette skjer gjennom offentlig anbudskonkurranse.
For detaljer om gjeldende kontrakt kan kommunen kontaktes.