Søk om avkjørsel - Flakstad kommune

Viktig melding

Søk om avkjørsel

  • Skal du lage ny, utvide eller endre avkjørsel fra offentlig vei, må du søke om det
  • Kommunen behandler søknader om avkjørsel fra kommunal veg

Når må du søke:

  • etablere ny avkjørsel
  • flytte eksisterende avkjørsel
  • endre eller utvide eksisterende avkjørsel

Retningslinjer: 

Link til lovdata

Hvordan søker du:

Link til søkeportal