Matrikkel - Flakstad kommune

Viktig melding

Matrikkel

Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser.

Kommunen er lokal matrikkelstyresmakt.

Matrikkelen inneholder opplysninger om den enkelte matrikkelenhet (eiendom) som er nødvendig for planlegging, utbygging, bruk og vern av fast eiendom. Registeret viser også grensene for matrikkelenhetene (eiendommene), inkludert grenser for uteareal som inngår i eierseksjoner.

Mer opplysninger om matrikkelen

Kontaktinformasjon:
Fagansvarlig på teknisk enhet: goril.larsen@flakstad.kommune.no
Tel: 760 52 201 (man - fre kl 10.30 - 14.30)

Artikkelliste

Kontakt

Gøril Larsen
Sekretær
E-post
Telefon 76 05 22 01
Mobil 95 76 35 45