Gravemelding - Flakstad kommune

Viktig melding

Gravemelding

Det er gravemeldingsplikt i hele Flakstad kommune, og alle som skal grave i offentlig eller privat grunn må søke gravemelding.

Hvordan leverer jeg gravemelding?

All innlevering av gravesøknader skal foregår elektronisk. Inntil videre tillates det også at innlevering skjer på papir.
Via kundeportalen kan du registrere gravehenvendelser/arbeidsvarsling/påvisning døgnet rundt.

Hvorfor må jeg ha gravemelding?

Det er gravemeldings plikt i hele Flakstad kommune, det vil si, alle som skal grave i offentlig eller privat grunn skal søke om tillatelse. Søknaden sendes via kundeportalen.

Graving i offentlige vegarealer og andre offentlige arealer medfører ofte ulemper og økning av risiko for uønskede hendelser, både for trafikanter, naboer, og for den som har ansvar for vedlikehold av det aktuelle arealet. I tillegg vil oppgravingen kunne føre til endringer i konstruksjonen og varig forringelse av arealets funksjonsevne.

Flakstad kommune tillater graving og framføring av ledningsanlegg i sine veg- og trafikkarealer.

Ansvarsfordelingen for graving i offentlige arealer

  • Tillatelse til graving i kommunale vegarealer og friområder gis av Flakstad kommune.

  • Tillatelse til å grave i riks- og fylkesveger gis av Statens vegvesen

Ved graving på privat eiendom, er det tiltakshavers ansvar å sørge for nødvendige tillatelser fra grunneier. Det er entreprenørs ansvar og sørge for å sjekke at det er innhentet nødvendige tillatelser før graving starter. Formålet er å bidra til en effektiv, hensynsfull og forutsigbar gjennomføring av gravearbeidene, samt en fullgod istandsetting slik at samfunnet som helhet ikke påføres unødige skader, ulemper og kostnader. 
 

Påvisning og merking av kabelnett

I de tilfellene det er behov for påvisning og merking av kabelnett vil dette bli utført av personell fra kabel- og ledningseier. Kommunale ledninger påvises av personell fra teknisk enhet.

Ta kontakt dersom du ønsker informasjon om ledningsnettet tilhørende følgende ledningseiere:

  • Lofotkraft
  • Lofotkraft bredbånd
  • Telenor / Canal Digital
  • Ramberg vannverk - tel: 97 56 41 74
  • Fredvang vannverk - tel: 76 05 20 98
  • Andopen vannverk  - tel: 99 55 93 13
  • Mølnarodden vannverk - tel: 76 09 36 05
  • Napp, Sund og Krystad kommunale vannverk - tel: 76 05 22 01

Lurer du på noe? Kontakt oss

Generelle spørsmål
Geomatikk AS, telefon: 09146
Åpningstider hverdager: 07.30 - 15.30

Servicetorget i Flakstad kommune, telefon: 76 05 22 01