Flakstad kommune har ferdigstilt sin plan for vaksinasjon mot covid-19

Regjeringen har besluttet at vaksinasjon mot covid – 19 skal organiseres som en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet og er regulert i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram.

Det innebærer at kommunene har ansvar for å tilby vaksinasjon til alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. Vaksiner og vaksinasjon tilbys uten egenbetaling, og staten vil dekke kommunenes kostnader til vaksinasjon. Kommunene har etter smittevernloven § 7-1 ansvar for å ha planer for å forebygge smittsomme sykdommer, og etter § 7-2 skal kommunelegen lage forslag til plan.