Rutiner og tiltak i Flakstad kommune i henhold til Covid-19 - oppdatert

I forbindelse med pandemien vi nå har i forbindelse med Covid 19 (Koronaviruset) og bølge nummer 2 nasjonalt har vi utarbeidet rutiner og tiltak som gjelder i Flakstad kommune. 

  • Administrasjonen innfører praksis med digitale møter med publikum som førstevalg. Tiltaket gjelder i utgangspunktet ut 2020, og revideres. Fysiske møter på rådhuset gjennomføres kun der det ikke lar seg gjøre å gjennomføre møtet digitalt.
  • Brukere som skal i møter med administrasjonen, NAV, Kirkelig fellesråd eller hjemmetjenesten må gjøre forhåndsavtaler.
  • Firkløveren og Solhøgda sykehjem holdes stengt for pårørende inntil videre, det vurderes fortløpende når det igjen er smittevernmessig forsvarlig å gjenåpne.
 

Vi minner også om viktigheten av å følge disse tiltakene: 

  • Avstand
  • Håndhygiene
  • Sosial kontakt
  • Ved ankomst til rådhuset bruk sprit og sprit hendene før du kommer inn.

Ved å øke avstanden mellom mennesker forsinkes utbruddet av covid-19.Sykdommen smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte. Jo mer sannsynlig det er at du er smittsom, desto større avstand må du holde til andre.