Pressemelding

Framtidens fiskevær er en reguleringsprosess som har gått det siste året, og skal være et verktøy for hvordan framtiden ved de tre fiskeværene Fredvang, Ramberg og Napp skal se ut. Arbeidet har startet som en bestilling fra omstillingsselskapet i Flakstad, Flakstad Utvikling og Flakstad kommunestyre. Fremdriften i prosjektet har vært i henhold til framdriftsplan, med en svært ryddig prosess og hele prosjektet har levert på alle bestillinger som det skulle. 

Planstart ble meldt i mai måned etter at mulighetsstudien var ferdig og godkjent av formannskapet. Oppdragsgiver startet så prosessen med å tegne ut plankart og skrive planbeskrivelser. Disse ble så lagt ut på høring av formannskapet i Flakstad kommune. I siste informasjonsmøte var det stor oppslutning og mange innspill kom muntlig i møtet. Dette er noe som er gledelig da jo større medvirkning en har til planen jo bedre blir den. 

Videre plan er at planen skal legges frem til politisk andregangsbehandling den 28.11.17 for formannskapet og så til kommunestyret den 12. desember. Dette er i henhold til oppsatt fremdriftsplan. 
Sett i lys av den offentlige debatten og innspill som er kommet mener jeg at planen bør gis mulighet for å bli bedre innarbeidet i de fora som skal vedta planen og i henhold til kommuneloven velger jeg derfor å utsette saken for politisk behandling og vil legge planen fram for behandling over nyttår. Jeg vil tydeliggjøre at dette er et politisk valg/konsekvens for å styrke vår kommune og Fremtidens fiskevær som et profesjonelt arbeid er ikke kompromissgjort.

Dette gjør at alle politiske parti vil få ytterligere med tid til å kvalitetssikre planen som skal egengodkjennes i første kvartal 2018. 

Vennlig hilsen 
Hans Fredrik Sørdal
Ordfører i Flakstad kommune