Planprogram - Detaljregulering for E10 gjennom Flakstad

Forslag til planprogram for detaljregulering av delstrekninger av E10 gjennom Flakstad, legges ut til høring og offentlig ettersyn i perioden:
18.03.2023 - 05.05.2023

Når høringsperioden er over vil Statens vegvesen gå gjennom og eventuelt korrigere planprogrammet. Saken vil deretter bli behandlet av Flakstad kommune som formelt fastsetter planprogrammet.
Planprogrammet er digitalt tilgjengelig her Planprogram E10 Flakstad 18 mars 2023 (002) (PDF, 2 MB)

Dersom du har innspill eller kommentarer ber vi om at disse merkes med referansenummer 23/42549 sendes innen 05.05.2023 til:
Postadresse: Postboks 1403, 8002 Bodø, eller til e-post: firmapost@vegvesen.no 

Åpent møte
Statens vegvesen og Flakstad kommune inviterer til åpent møte om skred- og framkommelighetstiltak på E10 gjennom Flakstad kommune. På møtet vil Statens vegvesen legge fram forslag til planprogram, med tegninger og kart.

Sted: Lysbøen møtelokale i Flakstad kommune, Ramberg
Tid: 21.03.2023, kl. 18.00 – 20.00

Presentasjon, bilder og referat legges ut på hjemmesiden etter møtet.

Det vil bli anledning å avtale særskilte møter på åpen kontordag på rådhuset i Flakstad kommune på Ramberg 22. mars, i tidsrommet 09.00 – 13.00. Videre vil man kunne avtale møter på telefon eller TEAMS med prosjektledelsen, fram mot 5 mai.
Ta gjerne kontakt!


Kontaktperson i Statens vegvesen: Thore Jensen, planleggingsleder; telefon 91 79 33 91 eller e-post thore.jensen@vegvesen.no

Kontaktperson i Flakstad kommune: Lena Hansson, rådmann, telefon 959 49 719 eller e-post Lena.hansson@flakstad.kommune.no