Kunngjøring - tilskudd til holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak fra Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg høsten 2023 - Flakstad kommune

Viktig melding

Kunngjøring - tilskudd til holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak fra Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg høsten 2023

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør tilskuddsmidler for tiltak som er med å fremme gode holdninger i trafikken. Kunngjøringen gjelder to ulike tilskuddsordninger - prosjekt og holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak. Mer informasjon finnes på nettsiden til Nordland fylkeskommune.
Tilskuddene tildeles andre halvår i 2023 hvor kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler, enkeltpersoner eller andre som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø kan søke.

Hvilke tiltak kan få tilskudd?
Et av kravene for tildeling av tilskuddene er at det skal rette seg mot trafikksikkerhet og opplæring, eksempel på dette kan være kampanjer, temadager, informasjonsmøter eller lignende. Det gis ikke tilskudd til fysiske trafikksikkerhetstiltak.
På nettsiden til Trygg Trafikk finnes det mye tilgjengelig materiale som kan benyttes, og som er nyttig for både lærere og foreldre. Blant annet Sykkeldyktig.no som kan gjøre sykkelopplæringen bedre og bidra til å forebygge skader i trafikken.
Eksempler på gode tiltak:

 • Sykkelopplæring:
  • Reglement
  • Hjelmbruk
  • Lysbruk
  • Ringeklokke
  • Synlig syklist og konkurranser
 • Sykkeltrening ved sykkelgårdene i nærområdet
 • Refleksopplæring i barnehage og skole:
  • Refleksjakt
  • Refleksaksjon og demonstrasjon
  • Natursti med refleks
  • Refleksdag
 • Sikring av barn i bil – temamøter på Helsestasjon, barnehager, idrettslag o.l.
 • Trafikksikkerhetsseminar - Frivillige foreninger, idrettslag o.l.
 • Trafikksikkerhet til/fra skole
 • Trafikksikkerhetsdag i kommunens regi
 • Andre små og store tiltak som fremmer gode holdninger i trafikken

Frister andre halvår 2023:
Holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak:

 • Frist for å søke 1.september
 • Frist for rapportering 20. desember

Prosjekt trafikksikkerhetstiltak:
NFTU gir også tilskudd til holdningsskapende prosjekter som på en god måte fremmer utviklingen av det lokale og regionale trafikksikkerhetsarbeidet. Det vil prioriteres prosjekter som støttet opp under regionale og nasjonale målsetninger.

Frist for gjennomføring av tiltaket kan være inntil 12. mnd. Søk innen:

 • 15.august
 • 15.november

Søknaden og rapporteringer skal leveres elektronisk.
Tilskudd til trafikksikkerhet - Nordland fylkeskommune (nfk.no)
Retningslinjer for forvaltning av fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler (nfk.no)