Høring - ny lokal forskrift om langtidsopphold - Flakstad kommune

Viktig melding

Høring - ny lokal forskrift om langtidsopphold

Høringsfrist 1. mai 2017

Artikkel