Deltisdstilling som brannmann - Flakstad kommune

Viktig melding

Deltisdstilling som brannmann

Lofoten brann- og redningsvesen

Lofoten brann- og redningsvesen omfatter kommunene Vestvågøy, Flakstad, Moskenes og Værøy gjennom vertskommunesamarbeid og felles brannordning. Organiseringen av brannvesenet er i henhold til Dimensjoneringsforskriftens krav.  Samtlige brannmannskaper er deltidsansatte, uten fast vaktordning.  Det er to brannstasjoner i Vestvågøy, én på Leknes (20 stk.) og én i Stamsund (10 stk.), én i Flakstad (16 stk.), to i Moskenes (10+10 stk.) og én på Værøy (16 stk.)

 

Det er for tiden ledige stillinger som
DELTIDSBRANNMENN
ved Ramberg brannstasjon i Flakstad

 

Arbeidsoppgaver:
Arbeidsoppgavene følger av kommunens brannordning, hvor det bl.a. nevnes:

  • Være innsatsstyrke ved brann og ved andre akutte ulykker
  • Delta i brannøvelser i henhold til plan
  • Utføre andre oppgaver som legges til brannvesenet
  • Delta på informasjons-/motivasjonstiltak jfr. årshjul

Vedkommende som blir tilsatt må etter opplæringsperioden kunne betjene brannvesenets materiell (biler, redningsutstyr o.l.), yte innsats i henhold til gjeldende prosedyrer.

De som ansettes forplikter seg til å ta nødvendige kurs som måtte kreves i forbindelse med funksjon i brannvesenet, herunder bl.a. utrykningssertifikat og grunnopplæring for deltidsbrannkonstabel. Den som ansettes må videre ha godkjenning fra hovedarbeidsgiver for utrykning evt. kurs og øvelser i arbeidstiden.
 

Kvalifikasjonskrav:

  • Gjennomført yrkesutdanning for brannkonstabel, jfr. Dim. forskriftens § 7-3. Kurset kan tas etter tilsetting.
  • Utrykningssertifikat. Kan tas etter tilsetting.
  • Personlig egnethet og interesse for brannyrket
  • Bo- og arbeidssted primært nær brannstasjonen men kan diskuteres, personell fra Napp, Sund og Fredvang vil bli vurdert.
  • Førerkort klasse BE (C). Mulighet for egen avtale knyttet til klasse C.

Lønns- og arbeidsvilkår:
Lønn etter tariff i henhold til ”Forbundsvis særavtale SFS 2404 – Branntjenesten”, i tillegg til lokale avtaler.

Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår som framgår av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. 
Politiattest fremlegges før oppstart i stilling.

Generelt:

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til brannsjef Ragnhild Sæbø, tlf. 76 05 61 19 eller brannmester Roger Vian, tlf. 76 05 61 22 eller mob. 415 57 818.  Vitnemål og attester returneres ikke

Søknaden med CV og bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes

Vestvågøy Kommune, Brann og redning v/brannsjefen, 8370 Leknes

Fortløpende opptak

Kontakt

Vibeke Ringvej
Personalkonsulent
E-post
Telefon 99 70 90 53
Mobil 99 70 90 53