100 Parkeringsplasser på Fredvang skole - for dagsturer!

Som et prøveprosjekt for å avlaste turiststrømmen i Fredvang + Kvalvika, har vi nå opprettet en midlertidig parkeringsplass på Fredvang skole. Dette er for dagsturer til lokale severdigheter. Grusplassen er merket opp og det har blitt utplassert infoskilter. Ordningen varer offisielt i tidsrommet 15 juni til 15 august, og er et samarbeid med nyoppussede Ungdomshuset Café. Caféen stiller med informasjon, utsalg av mat og drikke, wc og internett.

Ordningen er et resultat av arbeidet med mulighetsstudiene til Fremtidens fiskevær. Sammen med en lokal arbeidsgruppe ifm alternativ bruk av skolen, er det sørget for at parkeringen som strakstiltak og prøveordning har blitt behandlet og vedtatt politisk. Vi håper at parkeringsplassen vil være et positivt tiltak ift lokalturismen og trafikkstrømmen. Vi oppfordrer lokalbefolkning til å både informere besøkende om tilbudet, samt gi tilbakemeldinger underveis på hvordan opplegget fungerer. For mer info se vedlagte bilder.