Signering av avtale med MOT - Flakstad kommune

Viktig melding

Signering av avtale med MOT

Ramberg skole i Flakstad kommune inngår ny avtale med Stiftelsen MOT om å bli samfunnsbyggere. Målet er å skape et tryggere og varmere samfunn.

Mandag 06.03.17 ble avtalen signert av rådmann Erling Sandnes, rektor ved Ramberg skole og Napp skole Seija Nissinen Klaveness og regionleder i MOT Nord Norge, Tore Sandnes. Flakstad kommune inngikk partnerskap med Stiftelsen MOT i 2015 med varighet på 3 år, men har valgt å gå inn i en fornyet avtale som ble lansert i forbindelse med MOT`s 20 års jubileum (februar 2017).
Til forskjell fra tidligere avtale, skal denne avtalen i større grad fokusere på skolen som samfunnsbygger. Det vil si at i tillegg til MOT-coachene skal rektor og skolepersonell i større grad også skoleres og bruke MOT verktøy i skolehverdagen. MOT verktøyene er metoder grunnlagt i psykologi, pedagogikk og sosiolog, som skal bidra til at ungdommen blir mer robust, og i større grad inkluderer hverandre.
MOT ønsker å påvirke ungdom til å blir mer bevisst og får mer mot – til å leve, til å bry seg om andre, og til å si nei. Ved å fokusere og øve på hvordan en fremhever de positive sidene hos hverandre (i motsetning til negativt fokus på tema som mobbing), styrkes også den enkeltes positive selvbilde. Ungdommen selv sier de blir tryggere på seg selv, mer modig til å stå for egne valg, inkludere de som står utenfor, og til å stå imot press.

 

Vi i MOT styret i Flakstad kommune gleder oss over den nye avtalen og ser frem til å styrke ungdommen, og skape et varmere og tryggere samfunn i Flakstad kommune sammen med lokalbefolkningen.

 

Artikkelliste