Har du helsefaglig bakgrunn og kan bistå Flakstad kommune?

Har du helsefaglig bakgrunn og ønsker å være en del av helseberedskapen i Flakstad ved evt. smitteutbrudd? Da trenger vi deg! Ta kontakt med sentralbordet vårt, tlf 76 05 22 01 eller; postmottak@flakstad.kommune.no