Kommunen ønsker å begrense møtevirksomhet

For å bidra til å hindre Korona smitte

For å begrense videre mulighet for smitte, vil vi iverksette flere tiltak mht. kommunal drift. Interne regler mht. å unngå smitte, men også overfor publikum. Foreløpig vil vi begrense besøk og møter, vi kan komme til å etterspørre besøkendes historikk med reiser siste tiden. For de som ønsker fysisk møte med kommunen, ring og avtal i forkant.

Vi har fått opplyst fra legekontoret at vi nå har 2 (to) innbyggere i karantene. Ingen av disse er bekrefta smittet av Korona.

 

Erling Sandnes

Rådmann