Fylkesmannen anbefaler forebyggende tiltak

Etter anbefaling fra FHI

Helsedirektoratet har utvidet anbefalingene om hvem som skal holde seg hjemme for å bremse smittespredning. Kort fortalt gjelder dette alle personer som har vært i et område med vedvarende smitte i løpet av de siste 14 dagene. Tiltakene fra helsedirektoratet kan leses her:https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/forsterker-tiltakene-for-a-bremse-smittespredning

Områdene som er definerte som områder med vedvarende smitte oppdateres fortløpende. Folkehelseinstituttet har oversikt over disse områdene her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/omrader-med-vedvarende-spredning-av-koronaviruset-coronaviruset/

I Nordland har det den siste uken vært vinterferie i skolen. Det er derfor nærliggende å anta at ansatte i din virksomhet eller skoleelever kan ha vært på vinterferie i Nord-Italia og kan ha blitt smittet av koronaviruset. Det er derfor viktig at disse ikke møter på jobb/skole i morgen for å hindre videre smitte. 

Områder med vedvarende smitte er under kontinuerlig vurdering. Ved en eventuell utvidelse til å gjelde andre land vil tiltaket med karantene ha tilbakevirkende kraft. Det betyr at personer som har vært på ferie i andre deler av Europa, og kommet hjem nå, kan bli bedt om å gå i karantene på et senere tidspunkt.


HILSEN
FYLKESMANNEN I NORDLAND