Nasjonale pålegg mht. Corona

Med kommunal tilpasning  

 https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-har-vedtatt-omfattende-tiltak-for-a-hindre-spredning-av-covid-19

Barnehage og skole

Barnehage og skole stenges fra og med i dag 12.mars kl. 18.00 til og med 26.mars, med mulighet for forlengelse. Kultur og idrettsarrangementer avlyses, treningssentre stenges (se link for full oversikt). For alle vedtatte tiltak gjelder at de kan bli forlenget ytterligere.

Det blir gitt tilbud om opphold for barn til foreldre som ivaretar "kritiske samfunnsfunksjoner". Dette er de som arbeider innen helse- og omsorg, vann og avløp, politi, forsvar, transport og forsyning. Det er kun disse som vil ha anledning til å levere i barnehage og skole/SFO. Barnehagen og skolen avtaler dette direkte med foreldrene.

Kommunal produksjon

Det vil være generelt nedsatt aktivitet for de ansatte i kommunen, med visse unntak.

De som har mulighet innen sine oppgaver kan i samråd med sin enhetsleder benytte seg av hjemmekontor.

Legekontoret og administrasjonen har foreløpig normal drift.

Ferie og reiser

Alle som velger å reise til utlandet på ferie fra den 13. mars og utover, vil måtte være 14 dager i hjemmekarantene etter hjemkomst.

Hjemmekarantene fritar ikke kommunalt ansatte fra arbeidsplikten. Har du ikke oppgaver som kan gjennomføres med hjemmekontor eller kan ta andre arbeidsoppgaver, oppfyller du ikke arbeidsplikten. Du vil da måtte ta ut ferie eller ulønnet permisjon.

Beordringsplikt

Personell vil ikke bli beordret på jobb om vi kan unngå det. Skulle situasjonen tilsi det, vil dette bli gjort. Kommunalt ansatte må være forberedt på å kunne bli beordret på jobb.

Besøksforbud

Ingen besøkende vil bli tillatt til Sola, Solhøgda, Firkløveren eller Fredheim. Besøk avgrenses til tjenestelige behov. 

Hold kontakt med dine eldre slektninger og venner som er mer utsatt enn resten av befolkningen. Gi hjelp der det trenges til vareinnkjøp. Unngå fysisk kontakt.

Husk god håndhygiene, behold roen og ta vare på hverandre.