Viktig informasjon til utleie-, overnattings- og serveringssteder

Tilreisende som kommer utenfra Norden, inkludert Island, skal i karantene. Påleggget har tilbakevirkende kraft fra 27. februar, uavhengig om de har symptomer eller ikke.

Samtlige som har utenlandske gjester, plikter å gjøre Helsedirektoratets restriksjoner tilgjengelige. Informasjon finner du her: https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/information-about-quarantine-after-traveling-outside-the-nordic-countries

Det er ikke kommunens økonomiske ansvar å tilrettelegge for tilreisende turister. Dette er et forhold mellom den tilreisende, næringslivet og deres forsikringsselskap. Dette gjelder også AirBnB.

Forsamlingshus, pub’er og alle ikke-essensielle butikker skal holde stengt.

Dagligvarehandel og matservering skal holde åpent. For matserveringssteder skal det gjennomføres restriksjoner. Gjester skal settes fra hverandre med minimum en meters avstand. Alle former for buffeter, smørgåsbord og selvplukk er ikke tillatt. Brudd på disse restriksjonene vil kunne medføre umiddelbar stengning etter smittevernslovens § 4-1.

Det er ikke anbefalt å ha karantenetid i hytter og fritidsbolig. Evakuering fra disse stedene er krevende og det kan ikke garanteres at alle kan motta hjelp i en krisesituasjon. Karantenetid er anbefalt å ha hjemme. Der en person er pålagt karantene, er hele husstanden i karantene. Karantene betyr ikke at man må oppholde seg i utelukkende ett rom, men personen i karantene kan gå tur. All fysisk kontakt skal opphøre med andre som ikke er i karantene, og man skal holde avstand.  Forsamlinger og folkemengder skal unngås for de som er pålagt karantene. Den som er i karantene er ikke nødvendigvis smittet, og det er viktig å huske på at det er selve karantenen som er det forebyggende tiltaket.