Status ras, veger og beredskap i Flakstad fra og med 29/1 kl. 16.30

Etter møte i beredskapsrådet til Fylkesmannen i Nordland er status som følger: 

 • Evakueringen i Skjelfjord og på Ramberg opprettholdes. Dette pga mye vind, snø på driv og usikkerhet knyttet til sikkerheten. Det vil bli gjort vurdering av NVE og NGI i morgen tidlig. 

Veinettet i Flakstad er det følgende status: 

E10 Vareid - Nusfjordkrysset stengt til i morgen: Ny vurdering av SVV og geolog.

 • Fylkesveier blir åpnet etter hvert som entreprenør har kapasitet: 
  • Sund
  • Andopen 
  • Fredvang, fram til snuplass i Torsfjorden pga ras
  • Skjelfjord fram til Skjelfjord Panorama (bygdaheimen)  pga ras
  • Nusfjord fram til Smolten 
  • Vikten (stoppet, tas opp i morgen onsdag)
  • Myrland (stoppet, tas opp i morgen onsdag)

 Grunnen til at veier som det har gått ras på ikke blir åpnet etter mørkets frambrudd, er sikkerheten til mannskapene. 

Det er viktig at innbyggerne har forståelse og respekt for stengte veier Det er å anbefale å vente i god tid etter brøytemannskapene har gjort sin jobbe med å åpne veien før du tar bilen i bruk. Sjekk om veien dit du skal er åpen. vegvesen.no eller tlf 175

Flakstad kommune har fortsatt beredskap sammen med politiet. Kommunen kan kontaktes på 76052201 eller 91335875