Polart lavtrykk varslet - Stor skredfare varslet

Polart lavtrykk varslet å treffe Lofoten natt til tirsdag 12/2

https://www.yr.no/sted/Norge/Nordland/Flakstad/Ramberg/

Alle I Flakstad bes følge med på værvarsel og ta nødvendige forholdsregler. Om det er å holde seg i ro, eller sørge for at egen gårdsvei er åpen, får hver enkelt i utgangspunktet vurdere. 

NVE har sendt ut varsel om stor snøskredfare - faregrad 4 - for tirsdag 12. februar 2019. Varselet gjelder for hele Lofoten og Vesterålen.

http://www.varsom.no/snoskredvarsling/varsel/Lofoten%20og%20Vester%C3%A5len/

Angående vegmeldinger, henvises det til Statens vegvesen sine trafikkmeldinger:

https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/reiseinformasjon/Trafikkmeldinger

Føre var:

https://www.lofotkraft.no/ansvar-og-beredskap/beredskap/vis-og-last-ned-var-beredskapsfolder/

 

Vi kommer med nærmere informasjon dersom det oppstår vesentlige endringer som medfører at ekstraordinære tiltak må iverksettes.

Oppdatert informasjon 11/2 kl. 19.30:

NGI har vurdert situasjonen på Napp, Ramberg og Skjelfjord (øst og vest). NGI vurderer at forholdene frem til i morgen formiddag er slik at det er liten sannsynlighet for skred skal treffe bebyggelsen med en intensitet som kan medføre fare for liv og helse eller større materielle skader.